В какви срокове мога да получа отговор от ваша страна?

В какви срокове мога да получа отговор от ваша страна?

Като посредник между кандидат и клиент, ние сме обвързани с обратна връзка от клиентите ни. Винаги се стараем да изискваме от тях информация, за може да бъде предадена и на вас. По принцип след среща с наш клиент в рамките на пет работни дни средно бихте могли да получите информация, ако допълнително не е бил определен различен  срок при срещата с клиента.

2018 © Всички права запазени. "Булуърк Къмпани" ООД.