Екип

Екип

Александрина

Lead / Senior Talent Search & Selection Consultant
София

Анита

Manager / Senior Talent Search & Selection Consultant
София

Велислава

CEO/ Senior Talent Search & Selection Consultant
Пловдив

Виктория

Lead/ Senior Talent Search & Selection Consultant
Пловдив

Виктория

Junior Talent Search & Selection Consultant
Пловдив

Гергана

Talent Search & Selection Consultant
Ямбол

Деси

Talent Search & Selection Consultant
Ямбол

Димитър

Sales and Account Management Expert
София

Ивалена

Talent Search & Selection Consultant
Пловдив

Иван

Sales & Account Management Lead
Пловдив

Ивана

Talent Search & Selection Consultant
Sofia

Иман

Junior Talent Search & Selection Consultant
Пловдив

Йоана

Talent Search & Selection Consultant
София

Мария

Head of Recruitment & Talent Development
София

Мария

Lead / Senior Talent Search & Selection Consultant
Пловдив

Настася

Talent Search & Selection Consultant
София

Невена

Talent Search & Selection Consultant
Пловдив

Нина

Manager / Senior Talent Search & Selection Consultant
Ямбол

Снежана

CEO
София, Пловдив, Ямбол