Екип

Екип

Александрина

Talent Search & Selection Consultant
София

Анита

Talent Search & Selection Consultant
София

Ваня

Talent Search & Selection Consultant
Ямбол

Велислава

Talent Search & Selection Lead
Пловдив

Виктория И.

Talent Search & Selection Consultant
Пловдив

Виктория С.

Talent Search & Selection Consultant
София

Гергана

Talent Search & Selection Consultant
София

Глория

Talent Search & Selection Consultant
Пловдив

Ивалена

Talent Search & Selection Consultant
Пловдив

Иван

Sales & account management
Пловдив

Ивета

Marketing & Facility Specialist
София

Ина

Talent Search & Selection Consultant
Пловдив

Лъчезар

Operations & Business Development Manager
София

Магдалена

Talent Search & Selection Consultant
Пловдив

Мария

Talent Search & Selection Lead
София

Мария

Talent Search & Selection Consultant
София

Настася

Talent Search & Selection Consultant
София

Нина

Manager / Senior Talent Search & Selection Consultant
Ямбол

Петя

Talent Search & Selection Consultant
Sofia

Ралица

Talent Search & Selection Consultant
Ямбол

Росица

Talent Search & Selection Consultant
София

Светлана

Talent Search & Selection Consultant
Ямбол

Снежана

CEO
София, Пловдив, Ямбол
2020 © Всички права запазени. "Булуърк Къмпани" ООД.