Защо България?

  • Голям брой квалифицирани ИТ професионалисти - към момента над 70 000 наети в индустрията, 20 000 наети в индустрията за разработка на софтуер; 74% от тях са на възраст под 45 години

  • По абсолютен брой квалифицирани ИТ професионалисти България заема 10-то място в световен мащаб и 3-то място в Европа

  • Над 15 университета, които предлагат специалности в сферата ИКТ и 220 училища в различни региони в България, които предлагат специализирана подготовка за ИКТ

  • 53% от служителите в сферата ИКТ имат магистърска степен

  • 53% от мрежовите специалисти са добили признати ИКТ сертификати

  • В повечето училища (82%) при ИКТ обучение езикът на работа е английски; Училища с интензивно изучаване на немски и френски език също са широко разпространени.

  • 49,5% от всички заети в България, говорят поне един чужд език, в ИТ сектора % е по-висок - близо 85% от всички заети в ИКТ сектора ползват свободно поне един чужд език

  • Сериозни световноизвестни компании като  VMWare, SAP, Flatex (DE GIRO), Progress, Ocado Technology, Software AG имат изградени  R&D центрове в България.