Услуги

Услуги

  Постоянна и временна заетост за IT/BPO сектора 

Когато една компания има свободни позиции за постоянна заетост или такива за временна заетост по конкретен проект,  ние предлагаме съдействие в подбора на всички профили за IT/BPO сферата – мениджъри, ръководители на екипи и архитекти, софтуерни разработчици, тестери, бизнес анализатори, администратори и дизайнери, както и позиции, свързани с високо ниво на техническа подготовка и владеене на поне един чужд език. Благодарение на 15-годишния ни опит в сферата, ние притежаваме база данни от повече от 45 000 автобиографии и повече от 5000 успешни назначения. 

 Аутсорсинг на HR услуги 

Когато една компания има нужда да изгради и/или подобри своите HR процеси с или без наличието на собствени ресурси, ние предлагаме високо качество на услугата по аутосорсинг на тази дейност при добавяне и на ефекта за съкращение на разходите. Аутсорсинг на HR дейностите като услуга предполага гъвкавост спрямо нуждите на конкретния клиент. Може да покрива всички аспекти, които са залегнали като функции на един HR отдел, но може да включва и само част от тях – подбор и задържане на персонал, администриране на персонал, изграждане на социална политика и други. 

 Обучения

Когато имате необходимост от техническо, или обучение по меки умения ние създаваме програми съобразени с вашата организационна култура и нужди. Имаме успешен опит в добавяне и развитие на ключови умения у служители на компании от банковия и финансов сектор, производствената индустрия и разработката на софтуер.

  Оценка на персонал

Когато една компания планира провеждането на годишна оценка на персонал, или диагностицирането  на специфичен проблем или ситуация, ние предлагаме индивидуален и професионален подход за подготовката и провеждането на цялостния процес. Спрямо поставените цели на клиента, разработваме индивидуална форма за оценка за всяка позиция, провеждаме персонални срещи и на база на тях подготвяме цялостна стратегия за непрекъснато подобряване на представянето на всеки един служител и като цяло на организацията. През годините сме провели успешно редица оценки за компании от банковия и финансов сектор, производствената индустрия и разработката на софтуер.

  HR Одит

Когато търсите обратна връзка за HR функцията във вашата компания, или имате имате нужда от план за подобряването й, с услугата одит на HR функцията ние предоставяме детайлен анализ относно настоящото й състояние и областите за подобрение. Услугата включва анализ на всички аспекти на функцията по човешки ресурси в компанията – подбор, управление на представянето, обучение и развитие, кариерно планиране, възнаграждение и допълнителни придобивки, работна среда и отношения. На базата на детайлен анализ подготвяме доклад, който разглежда силните страни и точките, които подлежат на подобрение, както и подробен план за действие спрямо всяка една от тях.

  Изграждане на работодателска марка 

Когато една компания планира увеличаването на подбора на персонал или иска да подобри задържането на текущия си персонал, ние предлагаме индивидуално разработване на стратегия по доказана методология за изграждане на работодателска марка. Услугата включва таргетирането на потенциални кандидатите на пазара, както и работа с текущите служители, с цел изграждане и/или затвърждане на имиджа на компания и създаването на предпоставки за дългосрочно задържане на служителите и превръщане на компанията в предпочитан работодател на пазара. 

 

Nike Air VaporMax 2019

2020 © Всички права запазени. "Булуърк Къмпани" ООД.