Услуги

  Постоянна и временна заетост за IT/BPO сектора 

Когато една компания има свободни позиции за постоянна заетост или такива за временна заетост по конкретен проект,  ние предлагаме съдействие при подбор на различни профили за IT и BPO сферата – мениджъри, ръководители на екипи, софтуерни архитекти, софтуерни разработчици, тестери, специалисти по автоматично тестване, специалисти по бази данни, DevOps инженери, бизнес анализатори, администратори и дизайнери, както и позиции, свързани с високо ниво на техническа подготовка и владеене на поне един чужд език. Благодарение на 21-годишния ни опит в сферата, ние сме в постоянен контакт с  повече от 60 000 специалисти в България.  Като първата и най-силната компания в подбор на ИТ специалисти в България, може да се похвалим с повече от 6000 успешни назначения през годините. 

   Консултант ЧР на място или временно ангажиран по проект 

Когато дадена компания иска да оптимизира процесите по дейности свързани с ЧР и има необходимост временно от допълнителни служители в съответните отдели по ЧР, ние предлагаме отлично качество и спестяваме средства предоставяйки за временно или постоянно ресурси в тази област. Гъвкавостта на нашето решение зависи от потребностите на нашите клиенти и покрива широк спектър от дейности в областта на ЧР, които са важни за клиента – подбор, оценка и задържане на служителите, управление на възнагражденията, политики по социални придобивки, мотивация на персонала

 Аутсорсинг на HR услуги 

Когато една компания има нужда да изгради и/или да подобри своите HR процеси с или без наличието на собствени ресурси, ние предлагаме високо качество на услугата по аутосорсинг на тази дейност при добавяне и на ефекта за съкращение на разходите. Аутсорсинг на HR дейностите като услуга предполага гъвкавост спрямо нуждите на конкретния клиент. Може да покрива всички аспекти, които са залегнали като функции на един HR отдел, но може да включва и само част от тях – подбор и задържане на персонал, администриране на персонал, изграждане на социална политика и други. В тази връзка, висококвалифицирани специалисти от нашата компания временно или постоянно, могат да бъдат ангажирани на пълно работно време при клиента.

  Проучване на нивата на заплащане и проучване на пазара

Когато планирате да влезете на българския пазар или вече сте установена компания, изследването на заплатите в сектора ще ви даде текуща информация относно нивата на заплащане в секторите, които ви интересуват, специфични особености на данъчното и трудово законодателство, допълнителни бонуси и системи за стимулиране на служителия - нашето изследване отговаря на вашите потребности, защото е изработено само за вас.

 Обучения

Когато имате необходимост от техническо, или обучение по меки умения, ние създаваме програми съобразени с вашата организационна култура и нужди. Имаме успешен опит в добавяне и развитие на ключови умения у служители на компании от финансовия сектор, производствената индустрия и разработката и внедряването на софтуер.

  Оценка на персонал

Когато една компания планира провеждането на годишна оценка на персонал, или диагностицирането  на специфичен проблем или ситуация, ние предлагаме индивидуален и професионален подход за подготовката и провеждането на цялостния процес. Спрямо поставените цели на клиента, разработваме индивидуална форма за оценка за всяка позиция, провеждаме персонални срещи и на база на тях подготвяме цялостна стратегия за непрекъснато подобряване на представянето на всеки един служител и като цяло на организацията. През годините сме провели успешно редица оценки за компании от банковия и финансов сектор, производствената индустрия и компании фокусирани върху разработката  и внедряване на софтуер.

  HR Одит

Когато търсите обратна връзка за HR функцията във вашата компания, или имате имате нужда от план за подобряването й, с услугата одит на HR функцията ние предоставяме детайлен анализ относно настоящото й състояние и областите за подобрение. Услугата включва анализ на всички аспекти на функцията по човешки ресурси в компанията – подбор, управление на представянето, обучение и развитие, кариерно планиране, възнаграждение и допълнителни придобивки, работна среда и отношения. На базата на детайлен анализ подготвяме доклад, който разглежда силните страни и точките, които подлежат на подобрение, както и подробен план за действие спрямо всяка една от тях.

  Изграждане на работодателска марка 

Когато една компания планира увеличаването на подбора на персонал или иска да подобри задържането на текущия си персонал, ние предлагаме индивидуално разработване на стратегия по доказана методология за изграждане на работодателска марка. Услугата включва таргетирането на потенциални кандидатите на пазара, както и работа с текущите служители, с цел изграждане и/или затвърждаване на имиджа на компания и създаването на предпоставки за дългосрочно задържане на служителите и превръщане на компанията в предпочитан работодател на пазара. Досега сме помогнали над 20 компании в ИТ сферата да утвърдят и развият своя работодателска марка, постигайки успех както в подбора на нови служители, така и задържането на текущите заети в компанията.

За повече информация, свършете се с нашия търговски и маректингов отдел

Моб. (Продажби & Маркетинг): +359 898 774 992 Ел. поща: [email protected]