Какви тенденции ще повлияят върху развитието на пазара за набиране на персонал.

Какви тенденции ще повлияят върху развитието на пазара за набиране на персонал.

Написано от: 

Лъчезар Белански

За никого не е тайна, че през последните няколко години равнището на безработица в
България е рекордно ниско. Така, при почти непрестанно разкриване на работни места, ние се
превърнахме от страна предлагаща работна ръка в страна търсеща постоянно квалифицирана
работна сила. Нещо повече, търсещите работа стават все по-взискателни и изискващи към
условията предлагани от работодателите. Така повишаването на доходите се превръща само в
един и то дори не най-важен принцип при вземане на решение за смяна на работното място.
Все повече започват да се ценят фактори като проектите, по които ще се работи, реномето и
имиджа на компанията, социалните придобивки, възможността за допълнителна
квалификация и обучения и възможността за отдалечена или дистанционна работа.
Разбира се, тук идва и ролята на компаниите, които за да съумеят да задържат служителите си,
а и да привлекат нови, е нужно да отговорят на тези изисквания. Мина времето, в което
работодателите можеха да си позволят да бъдат пасивни. Публикуването на обяви в порталите
за работа отдавна не работи и не може да осигури нужните кандидатури. Достигането до
квалифицирана работна ръка става все по-трудно и трудоемко. Необходими са ресурси и
реклами с цел създаване на добра работодателска марка, изграждане на вътрешна система за
повишаване на квалификацията на специалистите, създаване на социална политика и
поддържане на добра работна атмосфера. И не на последно място - ясна кариерна стълба,
която гарантира развитието на човека в организацията.
Според почти всички статистики, именно липсата на квалифицирана работна ръка е един от
основните фактори, който потиска икономическия растеж в България. За да се справят с този
проблем все повече компании се обръщат за професионална помощ към специализирани
агенции за подбор на персонал. Агенциите, бидейки фокусирани единствено върху подбора на
персонал, имат възможност да отделят необходимия времеви ресурс и да достигнат до
максимален брой кандидати. По този начин компаниите печелят време, за да се фокусират
върху основната си дейност, тази която им носи печалба.
Разбира се и това не е панацея. Българският пазар все още трябва да се справи с доста
трудности. Трудности, за които си говорим от много години и за които е нужна воля,
включително и на държавно ниво, за да се преодолеят. На всеки е ясно, че обществото е един
сложен организъм, в който различните системи си комуникират. В човешкото тяло, когато един
орган има проблем, то целият организъм страда, така и на пазара на труда няма как с
неефективно образование да очакваме да имаме квалифицирана работна ръка. Разбира се,
както вече споменахме, това не може да бъде изискване само към държавата. Компаниите
следва да инвестират все повече и повече в изграждане на вътрешни академии и курсове,
които да подготвят служителите към специфичните задължения в конкретната фирма.
Друго голямо предизвикателство е свързано с това, че нормативната уредба би следвало да
отразява новите тенденции и форми на работа. Промени в трудовия кодекс биха могли да
улеснят заемане на работа при гъвкаво или ненормирано работно време. Дистанционна работа
и разбира се облекчени процедури при „внос“ на специалисти от други държави.

nike air max 1 kids

2020 © Всички права запазени. "Булуърк Къмпани" ООД.