Какво е и какво НЕ е мотивация Накратко за трудовата мотивация

Какво е и какво НЕ е мотивация Накратко за трудовата мотивация

Написано от: 

Калоян Кюркчийски

Мотивацията е ключова при управлението на човешките ресурси в една организация, но в този ред на мисли - като поведението на основния, човешкия фактор, мотивацията е и основен фактор при всяко едно управление.

Все пак като начало нека отбележим, че мотивацията е обективен процес, а мотивирането е управленско въздействие върху мотивацията. За да разберем по-добре какво мотивира хората, ще разгледаме и основните модели, които показват какво мотивира работниците.

Според икономическия модел хората са мотивирани преди всичко от паричните възнаграждения. Парите, включително и под формата на трудово възнаграждение, са изключително важен социален феномен. Те, при определени условия и в известни техни измерения, имат връзка с удовлетвореността, но НЕ са същински мотиватор (hate to break it to you).

Моделът на социалните човешки отношения разглежда социалните нужди на хората като първостепенен мотивираш фактор. При него желанието да принадлежиш към някаква група или социална система се разглежда като основен мотиватор на хората към труд. Съответно представителите на тази концепция смятат, че производителността на труда е пряко свързана с удовлетворението от труда и резултатите на работника са по-високи, ако той харесва колегите си и има приятни началници. За жалост да имаш „готини колеги и началници“ не е достатъчно .

Трети известен модел е този за самообновяването – според него хората са мотивирани от съвкупност от разнообразни потребности. От гледна точка на дългосрочната мотивация, това са висшите потребности за себереализация и растеж. Усещането за себереализация наистина е сред съществените мотивационни фактори, но не е единственият и не е задължително най-важният.

Реално всички тези модели не са изцяло погрешни. Както често забелязваме – съвкупността от няколко модела дава цялостната картинка. По същия начин тук всеки един от разгледаните модели допринасят по един или друг начин за разбирането на мотивацията ни към труда. Единствения недостатък на всички тях е, че са склонни към прекалено опростяване и едностранчивост. Затова нека не забравяме, че мотивацията е сложен процес, първо, защото човешката психика е сложна и хората имат съвкупност от потребности и очаквания; второ, защото условията на труд в широк смисъл са различни и влияят по различен начин на мотивация; и трето, защото и човекът, и условията на средата непрекъснато се променят.

 

А вас кое ви мотивира най-много? 

Pure ClimaCool Boost

2020 © Всички права запазени. "Булуърк Къмпани" ООД.