Що е то recruitment и кога включваме истинския подбор в работата?

Написано от: 
Ина Рибарева

Много често, когато IT специалистите чуят думата recruiter, решават, че ще бъдат наспамени за поредната отворена позиция, от поредния служител на агенция за подбор или фирма. Превърна ли се recruitment-а в "лоша дума" и изгубили се истинският подбор на професионалисти? 
На всеки recruiter се е случвало да получи лошо отношение от IT специалистите, на които е предложил поредната нова работа възможност. Но не трябва това да храни лошото име на професията и пренебрежителното отношение към хората, които са решили да я практикуват. Една от основните причини човек да избере HR сферата е комуникацията с хората, срещите и предизвикателствата да успееш да покажеш лично отношение към всеки човек с когото работиш. Не трябва да гледаме на хората, като на бройка кандидати, с които да се свържем, за да изпълним дадени таргети. 

Набирането на кадри и подборът са двете фази на трудовия процес, които са взаимоно свързани, но и доста различни една от друга. Ето и няколко разлики между тях: 
1. Набиране на персонал е процес на търсене на кандидатите за работа и стимулирането им да кандидатстват за работа в конкретата организацията. Самият подбор включва серия от стъпки, чрез които да се изберат най-подходящите лица, които да се предложат конкретните длъжности.

2. Основната цел на набирането на персонал е да привлече възможно най-подходящите кандидати за конкретната организацията. А основната цел на процеса е подбор на най-подходящия хора от тази група за запълване на различните позиции в организацията.

3. Набирането на персонал е положителен процес, т.е. насърчава все повече и повече служители да кандидатстват, но предизвиква отрицателна нотка в подборът, тъй като включва отхвърляне на неподходящите кандидати.

4. Набирането на персонал е свързано с търсене на най-добрите качества в подходящите кандидатите. По време на подборът те биват тествани, чрез различни интервюта и тестове, което може да доведе до отпадането им от процеса. 
 

jordan shoes for sale outlet online