Soft skills & Hаrd skills – същност и значение за кариерното развитие

Написано от: 
Ива Петрова

Какво представляват различните видове умения?

Така наречените твърди умения са тези, които могат да се научат и да бъдат измерени. Това са
уменията, които придобиваме по време на нашето образование, докато четем или докато
работим.
Това са умения, които вписваме в нашата автобиография и които се доказват много лесно.
Няколко примера за твърди умения: усвоен чужд език, бързина на писане, управление на
различни машини, писане на код.
Меките умения, от друга страна, са субективни. Те много трудно могат да бъдат измерени и
доказани. Меките умения са свързани със способността да разбираме другите хора и да общуваме
с тях.
Примери за меки умения: комуникативност, лидерство, работа в екип, ефективно управление на
времето, водене на преговори, висока работна етика.
Както споменах, меките умения са трудни за доказване. За тях нямаме дипломи, сертификати и
така нататък. Как тогава да убедим човека срещу нас, че притежаваме меки умения? Най-лесният
начин за това е като дадем примери за ситуации, в които ни се е налагало да изразим тези свои
умения.

 Значение на меките умения за кариерното развитие

В ерата на информационните технологии и автоматизацията на процеси е много лесно човек да се
заблуди, че е повече от достатъчно само да усвои работата на дадена позиция много добре. Това
съвсем не е така. В хода на моята работа съм се сблъсквала с високо квалифицирани специалисти в
сферата си, които не успяват да преминат на следващо, по-високо ниво. Защо? Точно защото им
липсват умения да „продадат“ себе си, тоест, да докажат, че са готови за ново предизвикателство и
за нов етап от кариерата си. Или пък защото не умеят да се сработят с екипа си и по никакъв
начин не биха могли да го ръководят. Причините са многобройни. И всички те са свързани с
липсата на меки умения.
В модерните бизнес условия организациите са взаимозависими една от друга. Това означава, че са
в непрекъснато взаимодействие, непрекъсната комуникация и непрекъснато се сключват бизнес
сделки за извършване на дадена услуга. Всеки клиент очаква да бъде обгрижван, при възникване
на проблем, контрагентът да реагира максимално гъвкаво, така че да бъдат удовлетворени
очакванията. Това няма как да бъде осъществено само с технически умения.
Неоспоримо, те улесняват процеса, но са инструмент, който работи максимално ефективно когато
е управляван от много добре развити меки умения.
Според различни проучвания, най-важните меки умения за организациите са:

1. Комуникация
2. Силна лична мотивация
3. Лидерски умения
4. Поемане на отговорност
5. Умения за работа в екип
6. Умения за разрешаване на конфликти и проблеми
7. Гъвкавост и креативност
8. Умения за водене на преговори
9. Умения за ефективно управление на времето
10. Висока работна етика

Stor Andre Sheos, Jakke Adidas, Adidas Treningssko, Adidas Bukse Herre Fabrikk