Кой социални придобивки на работното място цените най-много?

11% (10 гласа)
Допълнително здравно осигуряване
6% (5 гласа)
Карта за спорт
21% (19 гласа)
Допълнителни дни платен отпуск
28% (25 гласа)
Опция за дистанционна работа (Home office)
19% (17 гласа)
Бонусна система базирана на резултатите от дейността
15% (13 гласа)
Допълнителни курсове и обучения
Общо: 89 гласа