СПЕЦИАЛИСТ ''ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА И МОНТАЖ''

Location: 
Раднево, Сливен, Стара Загора, Нова Загора, Хасково, Ямбол

Job Type:

Reference Number: 
BWEQ-ENGTS1
Obligations: 

За Нас:

Bulwork е първата  агенция за подбор на технически и ИТ персонал в България с повече от 22 години значимо присъствие на пазара. Благодарение на висококвалифицирания ни екип от служители, в Bulwork предлагаме услуги на най–високо ниво, оправдаващи доверието и очакванията както на клиентите, така и на кандидатите ни.

Нашият клиент:

Сигурна и стабилна консултантска компания, с богат набор от услуги в областта на енергетиката, отбраната, здравеопазването и киберсигурността. Независимо от размера на бизнеса на своите клиенти и сферата, в която оперират те, екипът на компанията винаги се стреми да бъде най-добрият в областта на консултирането, следвайки индивидуален подход към клиентите си.

Във връзка с проект за сериозен клиент на компанията, ние от Bulwork помагаме да разширят техническия си екип и да намерят мотивиран и отговорен човек за позицията:

СПЕЦИАЛИСТ ''ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА И МОНТАЖ''

Вие ще отговаряте за техническата изправност на системите за пожарна безопасност и изградената компютърна система за мониторинг посредством извършването на ежемесечни тестове, съобразени с националната и международната нормативна уредба в тази област и при следване на най-добрите практики за работа с подобни системи. 

От вас ще се очаква да:

- Реагирате на сигнали при възникнали проблеми;
- Отстранявате възникнали проблеми;
- Извършвате необходимите монтаж, инсталиране, настройване и тестване на системите за пожарна безопасност и компютърната система за мониторинг;
- Координирате работата с колегите Ви от екипа;
- Поддържате изправна и актуална техническата документация на системите за пожарна безопасност.

Experience: 

Основни изисквания за позицията:

- Висше техническо образование (с предимство са завършилите специалности  „Автоматика“, „Електротехника“, „Електроника“ и „Комуникации“);
- Висока мотивация и способност за работа в динамична среда;
- Добри организационни, комуникативни и междуличностни умения;
- Притежание на свидетелство за управление на МПС (минимум категория „В“);
- Компютърни умения - работа с MS Office, MS Excel;
- Английски език (основно работно ниво).

Предимства:

- Опит в работата със системи за пожарна безопасност (пожароизвестяване и пожарогасене);
- Опит в работата със структурни кабелни системи.

Education: 

- Висше техническо образование (с предимство са завършилите специалности  „Автоматика“, „Електротехника“, „Електроника“ и „Комуникации“)

Offer: 

Компанията предлага:

- Дългосрочен ангажимент на трудов договор;
- Отлично възнаграждение;
- Осигурен служебен транспорт;
- Вътрешнофирмени обучения и възможности за изучаване на допълнителен чужд език;
- Допълнителни дни платен годишен отпуск;
- Служебен телефон;
- Работа в  екип от професионалисти.

При интерес към предложението ни, не се колебайте да кандидатствате като изпратите свое актуално CV на български или английски език.

Конфиденциалността на получените кандидатури е гарантирана спрямо изискванията за закона за личните данни. Само одобрените по документи кандидати, ще бъдат поканени на интервю.
Кандидатите не заплащат такси на агенцията – услугите ни са абсолютно безплатни!

Булуърк Къмпани ООД - IT Recruitment Agency (лиценз No 2107 от 01.09.2016 изд. от МТСП).

Position category: