Строителен инженер - проектиране и конструиране на обекти

Location: 
Sofia

Job Type:

Reference Number: 
BW-EE01
Obligations: 

Нашия клиент:

Водеща консултантска компания в България, която има дългогодишен опит в реализирането на мултидисциплинарни проекти в сферата на инфраструктурата. Предлаганите от тях услуги са в областите на пътна, водна инфраструктури, енергетика, транспорт, строителство за стратегически цели и др.. Заедно с тях търсим опитен и мотивиран специалист за позицията:

Строителен инженер - проектиране и конструиране на обекти

На тази позиция, Вие ще имате възможност да работите по интересни проекти както в страната, така и в чужбина. Ще можете да се включите в проектирането във всяка една фаза от инвестиционния процес – прединвестиционни проучвания, концептуално, техническо и работно проектиране.

Experience: 

Основни изисквания за длъжността:

- Висше инженерно образование (в областта на ПГС, архитектура и други релевантни инженерни специалности);
- 4+ години професионален опит на подобна позиция или в насока проектиране на строителни съоръжения и конструкции;
- Пълна проектантска правоспособност;
- Опит в работата със специализиран софтуер - Autodesk, както и ползване на MS Office;
- Работно ниво на английски език (устно и писмено).

Offer: 

Компанията може да Ви предложи:

- Дългосрочен професионален ангажимент на трудов договор;
- Отлично възнаграждение;
- Допълнителни социални придобивки (допълнително здравно осигуряване, ваучери за храна и др.);
- Гъвкаво работно време;
- 25 дни платен годишен отпуск;
- Допълнителни обучения и възможности за развитие;
- Работа по интересни български и чуждестранни проекти;
- Бърз процес на одобрение.

Ако имате интерес към това предложение, кандидатствайте при нас като изпратите актуална автобиография на български и/или английски език.

Конфиденциалността на получените кандидатури е гарантирана спрямо изискванията за закона за защита на личните данни.

Само одобрените по документи кандидати, ще бъдат поканени на интервю.
Кандидатите не заплащат такси на агенцията – услугите ни са абсолютно безплатни!

Булуърк Къмпани ООД - Агенция за ИТ подбор (лиценз No 2107 от 01.09.2016 изд. от МТСП).

Position category: