РЪКОВОДИТЕЛ ПТО

Location: 
Sofia, Bulgaria

Job Type:

Reference Number: 
BW-IPRP
Obligations: 

За Нас...

Bulwork е първата агенция за подбор на технически и ИТ персонал в България с повече от 22 години значимо присъствие на пазара. Благодарение на висококвалифицирания ни екип от служители, в Bulwork предлагаме услуги на най–високо ниво, оправдаващи доверието и очакванията както на клиентите, така и на кандидатите ни.

Наш доверен клиент е...

Стабилна строително-инвестиционна компания отдадена на изграждането на модерни жилищни и офис сгради. Вече повече от 15+ години качественото изпълнение на техните проекти е основна движеща сила към успехите им. В портфолиото на компанията могат да се открият редица успешно реализирани проекти, които се отличават с високо качество и кратки срокове на изпълнение.

Компанията винаги се е стремялa да привлича, развива и задържа най-добрите специалисти в бранша. На този етап, заедно с тях ви предлагаме отлична професионална възможност да станете част от техния екип в гр. София на позиция:

РЪКОВОДИТЕЛ ПТО

На тази позиция Вие ще ръководите, организирате и контролирате цялостната дейност на отдел ПТО, като ще участвате активно в:

* изготвяне и проверка на количествено-стойностни сметки, календарни и линейни графици;
* ценообразуване, анализи на единични цени и себестойност на сградите;
* проследяване изпълнението и осъществяване на контрол на документацията, свързана с подизпълнители по проектите;
* проследяване и одобряване на заявки за строителни материали;
* изготвяне на досие на проекта съгласно нормативната уредба;
* създаване на справки и отчети, необходими за вътрешното отчитане на фирмата.

Experience: 

Търсеният от нас нов колега трябва задължително да притежава:

* Висше образование със специализация в строителството (''Строителство на сгради и съоръжения'', „Конструктивно инженерство'', ПГС или ВиК, други);
* Поне 5 години професионален опит в строителна компания с фокус строителство на сгради;
* Отлично познаване на процесите при изпълнение на отделни видове СМР и технологията на строителството;
* Много добри познания за разчитане на строителна и проектна документация;
* Изявени умения и опит при работа с MS Office, AutoCAD, Project Manager;
* Предишен управленски опит и умения за организация, разпределяне на задачи.

Offer: 

Компанията ще ви предложи:

* Отлично трудово възнаграждение;
* Дългосрочен професионален ангажимент с трудов договор;
* Допълнително здравно осигуряване;
* Стандартно работно време;
* Спорт карта;
* Отлична възможност да се присъедините към екипа на водеща и стабилна организация с утвърдени позиции и високи стандарти!

При интерес към тази професионална възможност, не се колебайте да ни изпратете актуално CV на български или английски език.

Конфиденциалността на получените кандидатури е гарантирана спрямо изискванията за закона за личните данни. Само одобрените по документи кандидати, ще бъдат поканени на интервю.
Кандидатите не заплащат такси на агенцията – услугите за тях са абсолютно безплатни!

БУЛУЪРК КЪМПАНИ ООД – агенция за IT подбор (лиценз No 2107 от 01.09.2016, издаден от МТСП).

Position category: