data privacy statement

Privacy Statement

Personal Data Protection Policy

Bulwork Company OOD is a legal entity registered as a personnel recruitment agency within the meaning of Article 5, Item 1 of the Ordinance on the Terms and Conditions of rendering intermediary services in the process of hiring personnel holding Certificate of Registration No. 2107 / 01. 09. 2016 issued by the Employment Agency.

Privacy Statement

Personal Data Protection Policy

Bulwork Company OOD is a legal entity registered as a personnel recruitment agency within the meaning of Article 5, Item 1 of the Ordinance on the Terms and Conditions of rendering intermediary services in the process of hiring personnel holding Certificate of Registration No. 2107 / 01. 09. 2016 issued by the Employment Agency.

Privacy Statement

Политика по защита на лични данни

Булуърк Къмпани ООД е дружество, регистрирано като агенция за подбор на персонал по реда на чл. 5, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа с удостоверение за регистрация №:  2107 / 01.09.2016 г. , издадено от Агенцията по заетостта.

Нашата мисия е да свързваме компании от ИКТсектора и кандидати за работа за предоставяне на най-добрите възможности и за двете страни, спазвайки професионалната етика.

2020 © All rights reserved. Bulwork Company Ltd.