Positions

QA TEAM LEAD

About us: Bulwork is the first IT & TELCO recruitment agency in Bulgaria with more than 19 years of stable presence in the market. The company...

ANDROID DEVELOPER

Who are we? Bulwork is the first IT & TELCO recruitment agency in Bulgaria with more than 19 years of stable presence in the market. The company...

QA ENGINEER

About us: Bulwork is the first IT & TELCO recruitment agency in Bulgaria with more than 19 years of stable presence in the market. The company...

AUTOMATION ENGINEER

Who are we? Bulwork is the first IT & TELCO recruitment agency in Bulgaria with more than 19 years of stable presence in the market. The company...

МЛАДШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ

Ние сме: Булуърк e първата агенция за подбор на персонал в областта на сектора на високите технологии. Вече 19 години компанията има стабилно...

iNVESTMENT BROKER

About us: Bulwork is the first IT recruitment agency in Bulgaria with more than 19 years of stable presence in the market. The company has...

QA ANALYST

Who are we? Bulwork is the first IT & TELCO recruitment agency in Bulgaria with more than 19 years of stable presence in the market. The company...

.NET DEVELOPER

About us: Bulwork is the first IT recruitment agency in Bulgaria with more than 19 years of significant presence on the market. The company has...

QA ENGINEER

Who are we? Bulwork is the first IT & TELCO recruitment agency in Bulgaria with more than 19 years of stable presence in the market. The company...

REMOTE NODE.JS DEVELOPER

Who are we? Bulwork is the first IT & TELCO recruitment agency in Bulgaria with more than 19 years of stable presence in the market. The company...

Pages

2020 © All rights reserved. Bulwork Company Ltd.